Πυροσβεστηρες

Όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Πυροσβεστηρες

Στην εταιρία μας Πυροσβεστήρες Knox μπορείτε να βρείτε φορητούς πυροσβεστήρες όλων των ειδών. Οι πυρκαγιές είναι μία συνεχής πηγή κινδύνου. Δημιουργούνται σε τυχαίο τόπο και χρόνο προξενώντας απώλειες ανθρώπων, τραυματισμούς , καταστροφή της περιουσίας σας καθώς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Για αυτό το λόγο, οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

 

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpufωωω

 

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpufρεδγτ

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf

Πυροσβεστήρας 1Kg ξηράς σκόνης ABC 85% με Μονώροφο Δοχείο και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Κατασβεστική Ικανότητα ίση με την κατασβεστική ικανότητα του 2Κg Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ΑΒC 40%.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ :ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- See more at: http://www.knox.gr/index.php?route=product/product&path=170_173_174&product_id=275#sthash.FZSOzwvO.dpuf